Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Novoroční předsevzetí odložit mobily

Ve školách po celém světě se řeší, jak dětem povolit či omezit přístup na mobily. V Itálii a Bavorsku jsou ve škole mobily zakázané plošně. Například ve Francii jsou povolené jen o přestávkách. Na jedné střední škole v americkém státě Wisconsin si studenti předsevzali, že během společného školního oběda budou jejich mobily uprostřed stolu, aby je nelákalo stále nahlížet na displeje a čas využili k přátelské komunikaci. Vyfotili se v jídelně u stolu a mobily složili na hromádku.  Sdíleli snímek na facebooku a přidali popis, že chtějí komunikovat face to face. Na sociálních sítích se ihned zvedla vlna rodičovských námitek  k vedení školy, jak je možné, že studenti mobil mají u sebe. Již mnoho let jsou na této škole za používání mobilu při vyučování jsou stanovené tresty formou studia navíc, které je vedené po vyučování pod dozorem učitele. Rodiče spíše chtějí, aby děti mobil z batohu vůbec nevytahovali.

Cesta k samostatnosti nevede zákazy práce s nožem, ale cestou zkušeností, jak s ním opatrně zacházet. Spíše než zakazovat sladkosti, je užitečné naučit se střídmosti. Lépe než vypínat mobily, je naučit děti zacházet s nimi s mírou. Je to novodobý úkol rodiny a ve spolupráci s ní i školy. Pokud se žáci ve Wisconsinu sami ze svého rozhodnutí chtějí omezovat ve sledování sociálních síti ve prospěch komunikace s reálnými přáteli u oběda, pak ušli veliký kus cesty. Takovému předsevzetí opravdu fandím. Mnoho přátelské komunikace s lidmi kolem nás. Michaela Pachelová

 

 


Je možné spolupracovat s rodiči i zadáním domácího úkolu – tedy pomoc s úklidem v domácnosti? Zamyšlení nad užitkem pracovní výchovy v rodinách.

Advent je čas čistoty a přípravy na sváteční čas. Svaté Barbora i Lucie hlídaly domácnosti, aby se na skřínce nenašlo ani smítko.
Na svatou Barboru chodili mladé ženy večer po ulicích, navštěvovali lidi. Byly oblečené celé v bílém na znamení čistoty. Na obličeji měly bílou masku.
Lucie s sebou měla husí křídlo a dometala. V jižních Čechách byla tradice šesti Lucek. Pět bíle oděných a poslední měla oděv kněze. Každá nesla jiné náčiní. První měla mimino, druhá hadr a „rejžák“, třetí metlu čtvrtá košík s pamlsky, pátá malířskou štětku a šestá byl kněz. Po vstupu do obydlí obřadně pozdravily, první s dítětem usedla na stoličku a houpala jej, druhá předváděla mytí podlahy, třetí metlou popoháněla děti, aby se modlily, čtvrtá obdarovala děti, pátá předváděla malování a kněží vykropila obydlí.
Sladkost dostal jen ten, kdo měl vzorně uklizeno. Ostatní dostali metličkou. K tomu dostali metličku a upřímnou radu připravit se lépe na nadcházející svátky.
Je čas zapojit děti do úklidu. Ať je to úklid šuplíků, vyluxování prachu pod postelí, převlečení povlečení. Ten pocit radosti z čistoty je něco o co bychom neměli děti ochuzovat. Slyším kolem sebe, až bude velká, velký a bude mít vlastní domácnost užije si úklidu dost. Nevěřím tomu, že se děti automaticky naučí tomu, co kolem sebe vidí. Tradici je dobré předávat a vychovávat.
Chlapci, kterému je 15 let, letos poprvé připadl úkol stáhnout povlečení a dát peřiny vyvětrat a vymrznout přehozené přes bidlo. Děje se tak v té domácnosti často, že se peřiny dávají v létě na sluníčko a v zimě na suchý mráz. Jaké bylo překvapení, když na bidle bylo pověšené povlečení. Chlapec neměl potřebu nad smyslem své činnosti popřemýšlet.
Při hodinách pracovních činností se setkávám s tím, že žáci 5. třídy neumí uvázat uzel. Boty mají uvázané na volno, aby se daly pohodlně přetáhnout bez rozvazování. Menší děti mají navlékací boty s gumou nebo na suché zipy. Smyčka na botě již není známkou školní zralosti, to bychom se se zlou potázali. Co se změnilo tak zásadního, že děti nemají základní pracovní zkušenosti a návyky? Nepřísluší mi to hodnotit, ale jako speciální pedagog vím, že práce je jedním z nejdůležitějších prvků rozvoje jemné a hrubé motoriky. Činnosti, které se u práce rozvíjí ovlivňují i rozvoj mozku. Zkušenosti se přenášejí do mnoha dalších oblastí. Upevňují se tak významným způsobem volní vlastnosti.
Dá to práci vést děti k práci, ale je to vklad, který se vrátí během dalších let stonásobně. Praktické činnosti ve škole nemohou z časových důvodů nahradit pracovní činnosti v rodinách. Přála bych všem rodinám, ať Ježíšek letos přijde do společnými silami uklizeného domu a najde čisté spokojené dušičky. Že bychom dali dětem pomoc s úklidem za domácí úkol? Michaela Pachelová


Paměťovka modifikovaná na hru Přijela tetička z Ameriky

Jako učitelka anglického jazyka na národní škole pozoruji v posledních letech zhoršenou schopnost dětí vnímat mluvené slovo a zapamatovat si více jak 1, 2 informace. I proto jsem v rámci vyučování v českém jazyce s dětmi z 5. třídy opakovaně absolvovala nácvikový seminář pro trénování paměti a mozkový jogging sestavený přímo pro naší třídu pod vedením certifikované trenérky paměti I. stupně Martiny Wilhelmové v knihovně města Žamberk. Aktivity potvrdily mojí domněnku, že takový tělocvik mozků je důležité zařazovat s dětmi pravidelně. Proč ne ve škole? Pokud chceme podpořit opakování probrané látky, lze modifikovat známou hru Přijela tetička z Ameriky a přivezla nám.. Uvádím i příklad pro aktivtu etické výchovy na rozvíjení komunikace, naslouchání druhým.
Žáci sedí v kruhu. První řekne své jméno a jednu zálibu. Například: „Jmenuji se Rosťa a rád stavím lego“. Druhý informaci o spolužákovi zopakuje a přidá vlastní představení. Rosťa rád staví lego, já se jmenuji Jana a mám ráda komiks.“ Témata lze obměňovat (oblíbené jídlo, hračka, školní předmět) V anglickém jazyce použijeme pro opakování frází (I am Petr and I like an ice- cream.) apod.
Můžeme zařadit pro opakování ve vlastivědě – Řekni jméno a panovníka a jeden jeho významný čin. (Panovník Sámo sjednotil kmeny, Svatopluk rozdělil vládu na Velké Moravě třem synům.) apod.