Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „etika na národce“

Paměťovka modifikovaná na hru Přijela tetička z Ameriky

Jako učitelka anglického jazyka na národní škole pozoruji v posledních letech zhoršenou schopnost dětí vnímat mluvené slovo a zapamatovat si více jak 1, 2 informace. I proto jsem v rámci vyučování v českém jazyce s dětmi z 5. třídy opakovaně absolvovala nácvikový seminář pro trénování paměti a mozkový jogging sestavený přímo pro naší třídu pod vedením certifikované trenérky paměti I. stupně Martiny Wilhelmové v knihovně města Žamberk. Aktivity potvrdily mojí domněnku, že takový tělocvik mozků je důležité zařazovat s dětmi pravidelně. Proč ne ve škole? Pokud chceme podpořit opakování probrané látky, lze modifikovat známou hru Přijela tetička z Ameriky a přivezla nám.. Uvádím i příklad pro aktivtu etické výchovy na rozvíjení komunikace, naslouchání druhým.
Žáci sedí v kruhu. První řekne své jméno a jednu zálibu. Například: „Jmenuji se Rosťa a rád stavím lego“. Druhý informaci o spolužákovi zopakuje a přidá vlastní představení. Rosťa rád staví lego, já se jmenuji Jana a mám ráda komiks.“ Témata lze obměňovat (oblíbené jídlo, hračka, školní předmět) V anglickém jazyce použijeme pro opakování frází (I am Petr and I like an ice- cream.) apod.
Můžeme zařadit pro opakování ve vlastivědě – Řekni jméno a panovníka a jeden jeho významný čin. (Panovník Sámo sjednotil kmeny, Svatopluk rozdělil vládu na Velké Moravě třem synům.) apod.